Meditationskvällar

16 oktober 2018
Meditationskvällar på Södermalm

Välkomna på meditaion | tisdagar på Södermalm
Tid: 17.30 – 19.00
Pris: 175 kr (klippkort 5 ggr 800kr)

Här väljer vi även en Aura-Somaflaska och drar ett tarotkort som jag tolkar för dig.

Välkommen till Södermannagatan 56 på Södermalm.

Boka dig här ››