Aura-Soma Stockholm - Silvi Kranig Olsson, Aura-Soma lärare

En kurs om Pomandrar och Quintessenser 

Här fördjupar vi oss och gör olika behandlingar med auran, 2 hela dagar, inga förkunskaper behövs.

Kursen visar hur vi kan hjälpa oss själva i vårt dagliga liv samt att höja vibrationen i vårt dagliga liv. 

Den här kursen ökar din kännedom om hur du kan använda de här redskapen i ditt vardagliga liv eller vid terapi eller annat.
 
Jag  kommer även göra Aura-Soma konsultationer i gruppen, så här kommer finnas flera möjligheter att se  just dina behov så att du får ut så mycket av kursen som möjligt.

 2 dagar  Pris 1 900 kr då  ingår te / kaffe frukt  Glutenfritt  till kaffet. Datum  förbereds 2019    Anmälan till
Silvi  0704 937 930.En dags kurs med Aura -Soma här berättar jag mer om vad  Aura-Soma är samt här går vi igenom en del färger och pratar om Pomandrar och Quintessens .mm

Här gör jag även konsultationer och du får med dig en olja hem efter kursen .
Pris 1700 kr   tid 10 -17 30 
Datum Augusti 2019 anmälan snarast  Max 5 deltagare.

Hjärtligt Varmt Välkommen !! 

 
Fler kurser se nedan !  


Grundkurser ny version nu 4 dagar Aura-Soma startar regelbundet i Stockholm.   
Startar 
Januari 2019 
24 25 26 27     10 -18  varje dag 
anmälan pågår nu ...
Pris 5 400 kr Diplom och kursbok från England ingår i priset .

Den gula kursen ny uppdatering  4 dagar fortsättningskurs efter steg 1 
4 dagar i Mars  21 22 23 24 
10 -18 
Diplom och kursbok ingår från England
anmälan pågår nu ...... 


PPS  datum  April  26 27 28  /  2019 
10 -18 alla dagar   
 Efter steg 1 och 2 kan du  gå vidare på PPS  
3 dagar totalt .
Diplom och kursbok från England  ingår.
Pris 3500 kr  anmälan pågår nu ....

Här får du lära dig att presentera Aura-Soma på ett proffesionellt sätt.  En annorlunda Aura - Soma kurs, men helt underbar som de andra kurserna.
Nästa Aura-Soma steg 1 startar 2019 Januari 
24 25 26 27     
10 -18 alla dagar  
Varmt välkommen, anmälan pågår nu .... 


Den gula kursen steg 2 med Aura -Soma startar i Mars 2019  4 dagar  21 22 23 24 
 10 - 18 varje dag 
pris 5 400....
Varmt välkommen ,anmälan pågår nu ......
 
Sagt av kursdeltagare  som gått steg 1: 
Det är magiskt jag längtar redan till steg 2. 
Varje dag är som en Aura-Soma flaska .
 
Färgerna är med en hela dagarna. 
De här kurserna har förändrat hela mitt liv.
Har du inga fler kurser ? 
Å det här är kursen jag har väntat på. Aura-Soma steg  2 startar i vår Mars   anmäl pågår nu..... 


Aura -Soma nya  steg 3 startar  4 dagar  2019  i Stockholm datum september 20 21 22 23 
10 -18 
Anmäl gärna ditt intresse redan nu många kan vilja gå pris 5 400 kr 

 

PPS presenteras och startar 2019  Varmt välkommen att komma på en härlig och rolig  kurs där du får lära dig presentera Aura -Soma. 


Pendel healing  kurs 2 dagar här lär vi oss grunderna i att arbeta med pendel kompendium ingår .
Pris 1900kr 
Nästa kurs går i vår 2019 
10 -18 anmälan pågår nu ..... 

För anmälan och frågor var god ring eller skicka ett mail för att reservera din plats. Begränsat antal kursdeltagare. Tel. 0704 937 930, silvibirma@hotmail.com

Kursavgiften för Aura -Som kurser  är 5 900 kr inklusive moms som betalas på PG. 1799821-2  eller swish .

Anmälningsavgiften är 1000  kr som betalas vid anmälan. Anmälan är bindande.  

PPS  3 dagar . 3 500 kr.

Pomander och Quintessens  2 dagar 1 900 kr  2019   /  Lördag / Söndag.  

 
Hjärtligt Varmt Välkomna önskar Silvi Kranig Olsson
 
Utbildning till Aura-Soma terapeut.
 
Utbildningen till Aura-Soma terapeut är uppdelad på flera steg 
I dag behöver man gå  1 2 3 samt  PPS . Då har man bra bas .
För att bli lärare behövs en mycket längre utbildning .Med mer krav .

Numera behöver du gå minst 3 steg  för att kunna arbeta ut till kund. Men man kan gå en utbildning bara för att fördjupa sitt eget arbete och visdom med sig själv också . Nedan följer en beskrivning av steg 1.

 För att få kalla dig Aura-Soma terapeut behöver du uppfylla fler nivåer . För att få alla nivåer maila mig eller hör av dig .

 Du kan också behöva uppdatera dina äldre kunskaper för att vara aktiv terapeut. Samt  glöm inte att förnya ditt certifikat  själv antingen varje år eller varannat år. Som visar upp för kund att just  du är uppdaterad .

En  uppdatering kan en lärare in din närhet ge just dig .Hör gärna av dig vid frågor . Till din närmaste lärare . 
 
Steg 1:
 
I steg ett handlar det om att introducera Aura-Soma som en färgterapi för att förstå själens och kroppens budskap. Filosofin bakom systemet, teoretisk kunskap om de olika färgerna och vad olika färger kan berätta om människor, utforskas på djupet. Ni för lära er hur man använder de terapeutiska redskapen i Aura-Soma systemet och får dessutom självförtroende att själva utföra enklare färgkonsultationer.
 
Kursinnehåll:
 
Betoning på att Aura-Soma är en själsterapi där människor uppmuntras att ta ansvar för sitt eget liv och sin helandeprocess.
 
Hur fungerar Aura-Soma, diskussion om våglängder.
 
Primärfärger, sekundärfärger, tertiärfärger, komplementfärger samt pastellfärger.
 
Detaljerad förståelse för varje färg i färgcirkeln, förståelse för hur färgkoder finns i naturen.
 
De fem grunderna inom Aura -Soma Systemet. Genomgång av de 15 pomandrarna och de 15 quintessenserna, färgessenserna och övriga produkter.
 
Tolkning av färgvalet. Vad ordningen av de 4 flaskorna innebär. Vad den undre och övre färgen relaterar till, riktlinjer för hur en tolkning går till. Terapeutens roll i tolkningen av färgvalet. Praktiska övningar: Aura-healing,  meditationer.
 
Chakra: Beskrivning av de olika chakrana. Andlig psykologisk innebörd. Fysisk innebörd. Endokrina körtlar kopplade till chakrana. Balansoljor till de olika chakrana.
 
Vårt aurafält: Den sanna auran. Det eteriska gapet. Det elektromagnetiska fältet. Den eteriska kroppen. Astralkroppen. Demonstration och praktiskt arbete med auran och de subtila kropparna.
 
Elevernas intuition och inre vetande uppmuntras under kursens gång. Varje deltagare går igenom en process och får genom kursen ökad självkännedom. Man får djup förståelse för Aura-Soma genom personlig erfarenhet.
 
Diplom: Efter genomgången utbildning och praktik utfärdas diplom av Aura-Soma Academy i Tetford, England.
 
När man avslutat steg 1 får man ett personligt registreringsnummer och ett diplom. (Kursdeltagaren måste skriva under ett dokument och följa de riktlinjer Aura-Soma Akademien i England ställt upp).
 
Efter steg 1 kan man börja ge kostnadsfria konsultationer till familj, släkt och vänner.
 
Efter steg 1 köper du oljor och pomandrar  för ett lägre pris då du får ditt id nummer från England. 

 
Varmt Välkomna önskar Silvi Kranig Olsson.
 
 
 
 
 
 
Site Builder drivs av  Vistaprint